NHẬN KHUYẾN MÃI

KHUYẾN MÃI THÁNG 9

BẢNG GIÁ XE HONDA THÁNG 9-2019 tại Honda Ôtô Hà Tĩnh-Trần Phú

THU SANG RỘN RÀNG-NHẬN NGÀN ƯU ĐÃI

Honda CRV

Sản phẩm  Giá bán lẻ tháng 9 Ưu đãi tháng 9
Honda CRV E 983 1 gói bảo hiểm thân vỏ + phụ kiện
Honda CRV G 1.023 1 gói bảo hiểm thân vỏ + phụ kiện
Honda CRV L 1.093 1 gói bảo hiểm thân vỏ + phụ kiện

Honda HRV

Sản phẩm  Giá bán lẻ tháng 9 Ưu đãi tháng 9
Honda HRV G 786 20 triệu pkien + 1 gói bảo hiểm thân vỏ
Honda HRV L 866 -871 20 triệu pkien + 1 gói bảo hiểm thân vỏ

Honda Civic

Sản phẩm  Giá bán lẻ tháng 9 Ưu đãi tháng 9
Honda Civic E 729 – 734 1 gói bảo hiểm thân vỏ + phụ kiện
Honda Civic G 789 – 794 1 gói bảo hiểm thân vỏ + phụ kiện
Honda Civic RS 929 – 934 1 gói bảo hiểm thân vỏ + phụ kiện

Honda Brio

Sản phẩm Giá bán lẻ tháng 9 Ưu đãi tháng 9
Honda Brio G 418 7 triệu pkien
Honda Brio RS 448 – 450 7 triệu pkien
Honda Brio RS OP 452 -454 7 triệu pkien

Để được tư vấn chi tiết về sản phẩm và đăng ký lái thử

Vui lòng gọi Hotline KD 24/7: 0917 23 8558